Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι οργανισμοί του εδάφους και η σημασία τους στην παραγωγή

Τα εδάφη φιλοξενούν περισσότερο από το 25% της βιολογικής ποικιλομορφίας στον κόσμο, από όπου παράγεται το 95% της τροφής. Επιπλέον, περισσότερο από το 40% των ζωντανών οργανισμών στα χερσαία οικοσυστήματα συνδέονται με εδάφη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Συμπόσιο για τη βιοποικιλότητα του εδάφους, που διοργανώθηκε από το FAO και που ξεκίνησε χθες με πρόσκληση για τη διατήρηση αυτής της τεράστιας κοινότητας ζωντανών εδαφικών οργανισμών και των ζωτικών υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχουν.

Οι οργανισμοί του εδάφους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ζωών στον πλανήτη μας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής QU Dongyu στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του στο συμπόσιο. Ωστόσο, εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για το πώς η βιοποικιλότητα του εδάφους και η συνολική υγεία του εδάφους απειλούνται συνεχώς από την αποψίλωση των δασών, την αλλαγή της χρήσης γης, τις πυρκαγιές, τη διάβρωση, τη ρύπανση, τη μονοκαλλιέργεια, την υπερβολική χρήση χημικών ουσιών και την αστική επέκταση.

Ο Γενικός Διευθυντής του FAO επεσήμανε ότι για να αντιστραφεί αυτή η τάση, όλες οι προσπάθειες διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αυτήν την αόρατη σειρά μικροοργανισμών κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Για το σκοπό αυτό, σημείωσε ότι η αειφόρος διαχείριση της βιοποικιλότητας του εδάφους και η πρόληψη της απώλειας της πρέπει να ενσωματωθούν σε παγκόσμια περιβαλλοντικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020, που θα εγκριθεί στη 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για Βιοποικιλότητα (COP15), στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 26) και στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων.

Ο κύριος στόχος του Συμποσίου είναι να καλύψει κρίσιμα κενά γνώσεων, να εντοπίσει επεκτάσιμες λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις μέσω της βελτιωμένης βιοποικιλότητας του εδάφους και να προωθήσει τη συζήτηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των παραγωγών τροφίμων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών και άλλων ενδιαφερομένων μερών για λύσεις που ζουν σε αρμονία με τη φύση.

Τελικά, φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας του εδάφους.

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει επίσης μια συνεδρία που εστιάζει σε δράσεις του ιδιωτικού τομέα για τη βιοποικιλότητα του εδάφους και την υγεία του εδάφους και μια ανασκόπηση της κατάστασης της παγκόσμιας βιοποικιλότητας του εδάφους.