Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέοι Αγρότες: ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης

Νέα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα η υλοποίηση με τηλεκατάρτιση δύο νέων Προγραμμάτων Κατάρτισης από τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού και Μεσολογγίου με τη συμμετοχή περίπου 50 καταρτιζόμενων.

Επίσης, στις 23-04-20-21 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός εκ των επτά προγραμμάτων που βρίσκονται στη λίστα για να ξεκινήσουν, τα οποία ήταν σε εξέλιξη στις 09.11.20 και ανεστάλησαν, με τη συμμετοχή περίπου 100 καταρτιζόμενων.

Τα εξ' αποστάσεως Προγράμματα Αγροτικής Κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) στις 23-04-2021, στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020.

Με την υλοποίηση των εν λόγω Προγραμμάτων δίνεται λύση στην αδυναμία της δια ζώσης συμμετοχής των υπόχρεων κατάρτισης στα Προγράμματα Κατάρτισης Νέων Γεωργών, εξαιτίας των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων που επέφερε η πανδημία.

Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση και εξέλιξη της Δράσης στην παρούσα φάση, καθώς στο μέλλον θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας.