Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μπαίνουν την Μ. Πέμπτη τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ στις  29 Απριλίου θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης:  Δικαιούχοι 277.259  – 33.766.651 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 – 59.265.171 ευρώ

Αναπηρικά:  Δικαιούχοι 170.517 – 71.816.030  ευρώ

Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι  846 – 211.146 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι  6.726 – 236.715 ευρώ

Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη (Ν. 1296/1982): Δικαιούχοι  20.157 – 6.831.977 ευρώ

Επίδομα Κοιν. Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:  Δικαιούχοι 14.946 – 3.986.051 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι  12.297 – 12.342.000 ευρώ

Ορεινών – Μειονεκτικών: Δικαιούχοι  11 – 5.400 ευρώ

Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 171 – 136.064 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια προστασίας της Α’ Κατοικίας 76 ν 4605/2019 (Α’52): Δικαιούχοι 3.114 – 219.531 ευρώ

Συνεισφορά Δημοσίου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ (λόγω Covid-19): Δικαιούχοι  75.370 –  23.637.647,97 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων σε φυσικές Καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ