Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Ε.Ε. προβλέπει βελτίωση στις αγορές οίνου το 2021 

Σε ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από συνολική σταθερότητα - στην παραγωγή και κατανάλωση οίνου - οι ευρωπαϊκές αρχές αναμένουν αύξηση του εξωκοινοτικού εμπορίου και σημαντική μείωση των αποθεμάτων φέτος, εκτιμά η ΚΕΟΣΟΕ.

Στη βραχυπρόθεσμη έκθεση προοπτικών που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαρτίου, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG Agri) προβλέπει σταθερή παραγωγή 158 εκατομμυρίων εκατολίτρων οίνου για την περίοδο 2020-2021 (5% κάτω από τον μέσο όρο των πέντε ετών), καθώς και «κατά κεφαλήν κατανάλωση 24,8 λίτρων (ίδια με εκείνη του προηγούμενου έτους)». Από την άλλη πλευρά, η DG Agri εκτιμά ότι η έκταση των ευρωπαϊκών αμπελώνων θα μειωθεί κατά 1%, παρά την αύξηση των εγκρίσεων για νέες φυτεύσεις και ότι η χρήση κρασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί κατά 2%. αποτέλεσμα της αύξησης των «άλλων χρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της απόσταξης κρίσης.

Όσον αφορά τις επιφάνειες αμπελώνων, η μείωση μπορεί να εξηγηθεί από την καθυστέρηση εγκατάστασης των αμπελώνων, έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει παρατείνει την περίοδο ισχύος των αδειών που λήγουν, λόγω της πανδημίας. Όσον αφορά την απόσταξη κρίσης, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή για 7 εκατομμύρια εκατόλιτρα, η έκθεση της ΓΔ Γεωργίας αναφέρει ότι «δεν είναι βέβαιο ότι ο συνολικός όγκος θα αποσταχθεί και η απόσταξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες περιόδους».

Εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης

Επιπλέον, η σταθερότητα της κατά κεφαλήν κατανάλωσης αποκρύπτει μια αλλαγή στον τύπο των προϊόντων που καταναλώνονται, γεγονός που οδηγεί σε αλλαγή του εμπορίου. Η ΓΔ Γεωργίας εκτιμά, επομένως, ότι οι εισαγωγές οίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 5% το 2020-2021, με τη Χιλή και την Αργεντινή να είναι οι κύριοι εισαγωγείς.

«Το κλείσιμο των εστιατορίων και η μείωση του αριθμού των συγκεντρώσεων και των πάρτι έχουν μειώσει τη ζήτηση κρασιών στα τμήματα με την μεγαλύτερη αξία (συχνά ευρωπαϊκά κρασιά), ενώ αυξάνεται η ζήτηση για σχετικά φθηνότερα κρασιά, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από τη Νότια Αμερική», σημειώνει η έκθεση.

Ταυτόχρονα, τα ευρωπαϊκά κρασιά θα πρέπει να επωφεληθούν ιδίως από την άρση - αν και προσωρινά - των πρόσθετων δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παρατηρηθεί μια αναμενόμενη αύξηση 3% των εξαγωγών το 2020-2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τέλος, αυτή η εξέλιξη, εάν υλοποιηθεί, λογικά θα έχει ευεργετική επίδραση στα αποθέματα, το επίπεδο των οποίων είναι επί του παρόντος υψηλό. Η ΓΔ Γεωργίας εκτιμά ότι τα αποθέματα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια εκατόλιτρα και να φτάσουν τα 167 εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας μείωση 1% σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο, κάτι που φυσικά θα επέτρεπε την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι αυτές οι εκτιμήσεις παραμένουν μακροοικονομικές προβλέψεις εκ μέρους της Επιτροπής και ότι η κατάσταση παραμένει ακόμη αρκετά ασταθής.