Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η "Εθνική Ελλάδος" για τα τρόφιμα

Με υπουργική απόφαση συγκροτήθηκε η Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης της ΚΑΠ 2021-2027, με αντικείμενο τη θεματική «Ανταγωνιστικότητα του Αγρο-Διατροφικού Τομέα».

Η Ομάδα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη της εταιρικής σχέσης (δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ.):

α) από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ), τον Γιώργο Πίττα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σπύρο Σκαρέα,

β) από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, τον Χρήστο Βασιλάκο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιάννη Χάμπα,

γ) από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ), την Φρειδερίκη Γκουλιαδίκη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Γίτσα,

δ) από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ), τον Στέλιο Μπουτάρη ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια,

ε) από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Σ.Ε.Α.Μ.), την Αικατερίνη Σκαρλάτου, Διευθύντρια του Συνδέσμου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κατσαρό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,

στ) από την  ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΘ.Ε.Α.Σ), τον Χρήστο Γιαννακάκη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Σατολιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης,

ζ) από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΕΔΟΕ), τον Γρηγόρη Αντωνιάδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιώργο Οικονόμου,

η) από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ), τον Ιωάννη Βογιατζή ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Τριανταφύλλου,

θ) από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ), τη Χρυσούλα Στασινάκη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή/-τρια τον Λάμπρο Γίτσα ή την Καλομοίρα Μπάρκα,

ι) από τον ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤAΙΡΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), τον Χρίστο Μάρκου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παρασκευά Κορδοπάτη,

ια) από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΠΕΝΑ), τον Νικόλαο Παυλονάσιο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήρη Κουτσομήτρο,

ιβ) από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, τον Στέργιο Κύρτσο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μυρτώ Λύκα,

ιγ) από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ (Πα.Δ.Ο.Α.Κ), τον Νικόλαο Τζούμα ως    τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μελενεκλή,

ιδ) από την ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ), τον Χρήστο Τσιχήτα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστοτέλη Πριόβολο,

ιε) από την ΕΝΩΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Α.Φ.Φ.Ε.), τον Γεώργιο Σουλιόπουλο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Γκόλτσιο,

ιστ) από την ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΠΕ), τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο Κρήτης (μέλος Δ.Σ. ΕΝΠΕ) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου,

ιζ) από την ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΚΑ.ΓΕ.Μ.), τη Δήμητρα Εμμανουηλίδου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ηλία, υπεύθυνη γραφείου της ίδιας Ένωσης,

ιη) από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, τον Στέφανο Γεωργιάδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τρουπή,

ιθ) από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ (Σ.Ε.Σ.ΣΠ), τον Μιχάλη Ανατολίτη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σερβέτα,

κ) από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, την Βασιλική Διαβολίτση ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπισμπίκου,

κα) από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, τον Πέτρο Σταύρου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Γκούμα.

Από τα ακόλουθα στελέχη του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του:

α) Διονυσία Μίντζα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Γιαννιού, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένη του Τμήματος Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων,

β) Αναστασία Μακρή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α’, προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσιονομικών και Οριζόντιων Ευρωπαϊκών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μαγγελάκη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού, Τμήματος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης,

γ) Χρυσούλα Θεοδωρίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Τμήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αμαλία Λιάτου υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, του ίδιου βαθμού, Τμήματος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης,

δ) Ευαγγελία Κούρεντα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Καλαμάρα, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Αιγοπροβατοτροφίας της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,

ε) Μάριο Τζιτζινάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Καλογρίδη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού, Τμήματος, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης,

στ) Λεωνίδα Πανομήτρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο του Τμήματος Δενδρωδών Καλλιεργειών, της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αργυράκο, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Τμήματος Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών, του ίδιου βαθμού, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης,

ζ) Σταυρούλα Ιωαννίδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Θεοδωρή, υπάλληλο του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, του ίδιου κλάδου, βαθμού, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης,

η) Ελένη Τσουράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων (για τον Ελαιοκομικό Τομέα), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Παππά, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης (για τον Ελαιοκομικό Τομέα),

θ) Ιωάννα Παππά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων (για τον Τομέα του Οίνου), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύσιο Γραμματικό, προϊστάμενο του Τμήματος Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού, Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης (για τον Τομέα του Οίνου),

ι) Ευθύμιο Τσιατούρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϊστάμενο της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Θεοδωρόπουλο, υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Μονάδας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που υπηρετεί με απόσπαση στην ίδια Ειδική Υπηρεσία,

ια) Σοφία Σπεντζάρη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α’, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Λαγκουράνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, του ίδιου βαθμού, που υπηρετεί με απόσπαση στην ίδια Ειδική Υπηρεσία,

ιβ) Αθηνά Κεσσίση, Γεωπόνο, που υπηρετεί με απόσπαση στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κ. Μπαγινέτα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πούμπουρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,

ιγ) Μαγδαληνή Μπαρδουνιώτη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), συνεργάτιδα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Οικονόμου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

ιδ) Σταύρο Καουκάκη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Φλώρα Παπαδοπούλου, υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας, σχέσης εργασίας, Διεύθυνσης και Οργανισμού,

ιε) Ειρήνη Τζουραμάνη, Ερευνήτρια Α΄ στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ράγκο, Ερευνητή Γ΄, του ίδιου Ινστιτούτου και Οργανισμού,

ιστ) Μενέλαο Γαρδικιώτη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια,

ιζ) Βασιλική Δουκοπούλου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη του Τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Μανιάτη, υπάλληλο ειδικότητας ΤΕ6 Διοικητικών-Λογιστικών, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας, της ίδιας σχέσης εργασίας, Διεύθυνσης και Οργανισμού,

ιη) Ιουλιανή Μαρούλη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης, της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κελίδη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ10 Οικονομικών, του Τμήματος Προγραμμάτων Φορέων, της ίδιας σχέσης εργασίας, Διεύθυνσης και Οργανισμού,

ιθ) Καλλιόπη Αδαμοπούλου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ11 Τοπογράφων - Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπουρνάκη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, της ίδιας σχέσης εργασίας, Τμήματος, Διεύθυνσης και Οργανισμού.

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Ευαγγελή Τζουμάκα, υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, µε βαθμό Α΄, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με αναπληρωτή το τακτικό μέλος Ευθύμιο Τσιατούρα.