Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Προσκλήσεις αξίας 1 δισ. ευρώ

Μετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και την ανακοίνωση των πρώτων ευκαιριών χρηματοδότησης, η Επιτροπή προκήρυξε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ.

Η χρηματοδότηση ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έχει ως στόχο να συμβάλει στην επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητες υψηλού αντικτύπου. Περισσότερο από το ήμισυ της χρηματοδότησης διατίθεται για ρηξικέλευθες καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ χρηματοδότηση ύψους 495 εκατ. ευρώ προορίζεται συγκεκριμένα για καινοτομίες που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ είναι ένα μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ. Στηρίζει την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών προσελκύοντας επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και παρέχοντας υπηρεσίες στήριξης για την κλιμάκωση. Θα θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.»

Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ επικεντρώνεται σε επιστημονικές ανακαλύψεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που χρειάζονται σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού αποδώσει η επένδυση. Οι καινοτομίες αυτές συχνά δεν μπορούν να συγκεντρώσουν χρηματοδοτικούς πόρους, εξαιτίας των υπερβολικά υψηλών κινδύνων και του χρόνου που γενικά συνεπάγονται. Η χρηματοδότηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους φορείς καινοτομίας να προσελκύσουν το σύνολο των επενδύσεων που απαιτούνται ώστε να επεκταθούν πιο γρήγορα.

Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέλκυση άλλων επενδυτών που απαιτούνται για την ενίσχυση της κλίμακας των καινοτομιών. Πρόκειται για ένα μοναδικό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ οι οποίες κυμαίνονται από 500 000 ευρώ έως 15 εκατ. ευρώ. Πέρα από τη χρηματοδοτική στήριξη, όλα τα έργα επωφελούνται από διάφορες υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε κορυφαία εμπειρογνωσία, εταιρείες, επενδυτές και παράγοντες του οικοσυστήματος.

Η Επιτροπή εγκαινίασε επίσης σήμερα το πρόγραμμα Pathfinder του ΕΣΚ, με προϋπολογισμό 168 εκατ. ευρώ. Διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έρευνας και καινοτομίας που θα τις βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις ρηξικέλευθες ιδέες τους και να μετασχηματίσουν θετικά την οικονομία και την κοινωνία μας. Οι επιχορηγήσεις κυμαίνονται από 3 έως 4 εκατ. ευρώ και επικεντρώνονται σε τεχνολογίες που θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις και θα βελτιώσουν τη ζωή μας.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας , που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021 με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, είναι η υπηρεσία μίας στάσης για τους φορείς καινοτομίας. Η στήριξη που παρέχει καλύπτει τα αρχικά στάδια της επιστημονικής έρευνας σε ρηξικέλευθες τεχνολογίες, τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορικές ευκαιρίες, έως και την ανάπτυξη και την επέκταση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Αποτελεί καινοτομία καίριας σημασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και βασίζεται στην επιτυχημένη πιλοτική φάση που διήρκεσε από το 2018 έως το 2020, καθώς και στα προγενέστερα προγράμματα του μέσου για τις ΜΜΕ και του προγράμματος για τις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, από τα οποία έλαβαν στήριξη περισσότερες από 5.000 ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις και περισσότερα από 330 ερευνητικά έργα.

Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ στηρίζει τα μεταγενέστερα στάδια της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και την κλιμάκωση. Ως εκ τούτου, η τεχνολογική συνιστώσα της καινοτομίας πρέπει να έχει υποβληθεί σε δοκιμές και να έχει επικυρωθεί σε εργαστηριακό ή αντίστοιχο περιβάλλον. Συμπληρώνει δύο άλλα προγράμματα του ΕΣΚ: το «Pathfinder του ΕΣΚ» το οποίο βοηθά διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες να υλοποιήσουν το όραμά τους για επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, και το «EIC Transition» το οποίο έχει ως στόχο τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα μέσα Accelerator και Pathfinder του ΕΣΚ διατίθενται στον ιστότοπο του ΕΣΚ. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ.