Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ.

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πολιτική προώθησης των αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι, η συγκέντρωση απόψεων για το πώς θα διασφαλιστεί ότι η μελλοντική πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και θα ωθήσει τους καταναλωτές σε ισορροπημένη διατροφή, ενισχύοντας παράλληλα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ και των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η πολιτική προώθησης γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ βοηθά τους αγρότες και τον τομέα των τροφίμων να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους πώλησης σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Αυτή η δημόσια διαβούλευση αποτελεί μέρος μιας αναθεωρημένης πολιτικής, που ανακοινώθηκε στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork), που θα στοχεύει στην ενίσχυση της συμβολής της πολιτικής προώθησης στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και σύμφωνα με τη μετάβαση σε μια πιο φυτική διατροφή, με λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας και περισσότερα φρούτα και λαχανικά.

Η αναθεώρηση της πολιτικής είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε το 2020, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική ήταν καθοριστικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα υψηλά πρότυπα των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ και των συστημάτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε βασικές εξαγωγικές αγορές. Η αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι η μελλοντική πολιτική προώθησης θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της μετάβασης προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων της ΕΕ.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 12 εβδομάδες, έως τις 23 Ιουνίου 2021.