Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δήλωση Αποθεμάτων για αιγοπρόβειο κρέας και αυγά

Oι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας  εξέδωσαν την υπ. αρ.45863/19-04-2021 (Β’ 1585) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, συνεχίζεται η καταχώριση αποθεμάτων.

Πρόκειται για αποθέματα σε υγειονομικό υλικό, αλλά και σε τρόφιμα και συγκεκριμένα:

α) Κρέας Αιγοπροβάτων (νωπό και καταψυγμένο κρέας αιγών προβάτων, αμνών και εριφίων)

β) αυγά.

Οι υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων και η διαδικασία καταχώρισης αυτών,  περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 1-3 και 4-6, αντίστοιχα, της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στους κατωτέρω συνδέσμους.

Η δήλωση των  αποθεμάτων πραγματοποιείται είτε στον σύνδεσμο (http://antiseptics–suppliers.businessportal.gr) είτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr ) στην οποία οι υπόχρεοι επιλέγουν τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων».

Καλούνται όλοι οι υπόχρεοι, όπως ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους, καθώς  οποιαδήποτε διαπίστωση παράβασης προκύψει κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, επισύρει  πρόστιμα, το ύψος των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ.

Ειδικά για τα Τρόφιμα (κρέας αιγοπροβάτων, αυγά), υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων των προϊόντων είναι:

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση ή/και τη μεταποίηση του φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος,

β. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως κέντρα διανομής (logistics) κρέατος εγχώριου ή εισαγόμενου, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία για την αποθήκευση κρέατος,

γ. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους κρέατα, τα οποία διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση,

δ. όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών κατανάλωσης καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση αυγών,

ε. όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα του άρθρου 4 στη λιανική πώληση [υπεραγορές τροφίμων (super market), παντοπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.].

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης.

  • Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει έως τις 12 Μαΐου 2021, ενώ με νεότερη απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας το παραπάνω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για 2 επιπλέον μήνες.