Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φαιά Σήψη σε Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά – Κερασιά – Δαμασκηνιά

Πολύ σημαντική ασθένεια, η οποία προσβάλλει όλα σχεδόν τα καλλιεργούμενα πυρηνόκαρπα.

Η ασθένεια Φαιά Σήψη ή Μονίλα προκαλεί μείωση της παραγωγής αλλά και μεγάλη εξασθένηση των δέντρων στη συνέχεια.

Το παθογόνο διαχειμάζει σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο καθώς και σε έλκη προσβεβλημένων κλάδων. Από εκεί μεταφέρεται και μολύνονται αρχικά τα άνθη, τα οποία ξηραίνονται και νεκρώνονται ενώ στη συνέχεια εξαπλώνεται σε φύλλα και κλαδίσκους προκαλώντας, επίσης, την ξήρανσή τους.

  • Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και βροχερό καιρό και μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις.

Η μόλυνση των καρπών, συνήθως, γίνεται από τις πληγές. Έτσι αρχικά εμφανίζεται μια μικρή, κυκλική κηλίδα, που γρήγορα επεκτείνεται και καλύπτει μεγάλο μέρος του καρπού ή ακόμα και ολόκληρο τον καρπό.

  • Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας οι καρποί σαπίζουν και συνήθως πέφτουν στο έδαφος, ενώ σε ξηροθερμικές συνθήκες οι καρποί συρρικνώνονται, μουμιοποιούνται και παραμένουν, συνήθως, πάνω στα δέντρα.

Οι συνθήκες της θερμοκρασίας και της υγρασίας που επικρατούν την εποχή αυτή, ευνοούν την προσβολή από το παθογόνο. Τα βλαστικά στάδια που είναι ευαίσθητα στην προσβολή είναι αυτά της εμφάνισης ευαίσθητων οργάνων ανθοφορίας.

Για την αντιμετώπιση της μονίλιας συνιστώνται τρείς ψεκασμοί:

  • κατά τη «λευκή κορυφή»,
  • κατά την πλήρη άνθιση - και
  • κατά την πτώση των πετάλων.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα εναλλαγής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από διαφορετικές χημικές ομάδες ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του μύκητα. Για να είναι αποτελεσματικότερη η χημική καταπολέμηση της μονίλιας θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται από το σύνολο των παραγωγών γιατί τα σπόρια του μύκητα μπορεί να μεταδοθούν μέσω του ανέμου σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι ψεκασμοί για τη μονίλια μπορεί συνδυαστικά να συμβάλλουν στην καταπολέμηση και άλλων ασθενειών όπως ο εξώασκος, το κορύνεο και η σκωρίαση. Οι ψεκασμοί κατά της μονίλιας δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που θα επικρατήσουν σε κάθε οπωρώνα παρά μόνο από την τυχόν βροχόπτωση.

Επιπλέον συνιστάται, σε προγενέστερο στάδιο, το κάψιμο μετά το κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων για να περιορίσουμε τα υφιστάμενα μολύσματα.

  • Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας