Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένες: διοικητικός έλεγχος καταχώρησης ποσοτήτων

Οδηγίες για την ορθή καταχώρηση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν, περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου της ορθότητας καταχωρήσεων παραδόσεων προϊόντος στην εφαρμογή Συνδεδεμένων καθεστώτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο τρόπος εκτύπωσης των παραγωγών του δείγματος ελέγχου, επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού, που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια.

Ο έλεγχος διεξάγεται από έναν ελεγκτή.

Συγκεκριμένα:

1) Παραδόσεις προϊόντος για μεταποίηση.

Περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις Βιομηχανικής Τομάτας, Ροδάκινων χυμοποίησης και Πορτοκαλιών χυμοποίησης.
Από την εφαρμογή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, μέσω του πεδίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ, εκτυπώνεται για κάθε μεταποιητή (Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΑΣΟ) ή ομάδα παραγωγών ή τυποποιητική-μεταποιητική επιχείρηση) το φύλλο ελέγχου, με τους παραγωγούς της ομάδας που είναι στο δείγμα. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2020 αποστέλλεται σε πίνακες xls.

Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή από τον μεταποιητή, ελέγχοντας τα παραστατικά που αναγράφονται στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην εφαρμογή παραστατικά. Σε περίπτωση απουσίας των παραστατικών γίνεται επικοινωνία με τον μεταποιητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να αποστείλουν τα εν λόγω παραστατικά εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Κάθε παραστατικό αναφέρεται σε μια παράδοση προϊόντος από τον παραγωγό προς τον μεταποιητή/ομάδα παραγωγών. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ καταγράφεται η ποσότητα προϊόντος για μεταποίηση/χυμοποίηση, όπως προκύπτει από το παραστατικό παράδοσης του παραγωγού στην ομάδα. Για την διευκόλυνση του ελέγχου δύναται να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και τυχόν ζυγολόγια.

Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται διαφορά στην ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή, καταγράφεται στην ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, η ποσότητα χυμοποίησης που διαπιστώνεται από τα παραστατικά, καθώς και η αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Για το δείγμα ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ, ελεγχόμενη ποσότητα είναι η "ΚΑΘΑΡΗ ΠΛΗΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ" και στην στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ καταγράφεται η ποσότητα που προκύπτει από την "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ" αφού αφαιρεθεί η ποσότητα "ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ".

Η καταχώρηση των ελέγχων γίνεται στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ στο σύστημα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 2020.

Για τους μεμονωμένους παραγωγούς που παραδίδουν σε μεταποιητές, η επισύναψη των παραστατικών έχει γίνει στο menu "Παραδόσεις Μεμονωμένων παραγωγών σε Μεταποιητές".
Για τους παραγωγούς που παραδίδουν σε ομάδες παραγωγών η επισύναψη έχει γίνει στο menu "Συμβάσεις" και η αναζήτηση γίνεται με την ομάδα παραγωγών και την μεταποιητική επιχείρηση και τέλος με τον ΑΦΜ.

2) Παραδόσεις προϊόντος χωρίς μεταποίηση.

Περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια Ρυζιού, Σπαραγγιού, Ζαχαροτεύτλων, Σπόρων σποράς και Σταφίδας.

Από την εφαρμογή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, μέσω του πεδίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, εκτυπώνεται για κάθε μεταποιητή (Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΑΣΟ) ή ομάδα παραγωγών ή τυποποιητική - μεταποιητική επιχείρηση) το φύλλο ελέγχου, με τους παραγωγούς της ομάδας που είναι στο δείγμα. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2020 αποστέλλεται σε πίνακες xls.

Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί η ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή από τον μεταποιητή, ελέγχοντας τα παραστατικά που αναγράφονται στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην εφαρμογή παραστατικά. Σε περίπτωση απουσίας των παραστατικών γίνεται επικοινωνία με τον μεταποιητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, ώστε να αποστείλουν τα εν λόγω παραστατικά εντός 5 εργάσιμων ημερών. Κάθε παραστατικό αναφέρεται σε μια παράδοση προϊόντος από τον παραγωγό προς τον μεταποιητή.

Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ καταγράφεται η ποσότητα προϊόντος που παρέλαβε ο μεταποιητής από τον παραγωγό, όπως προκύπτει από το παραστατικό. Για την διευκόλυνση του ελέγχου δύναται να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και τυχόν ζυγολόγια. Σε περίπτωση, που διαπιστώνεται διαφορά στην ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή, καταγράφεται στην ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, η ποσότητα που διαπιστώνεται από τα παραστατικά και την αντίστοιχη αιτιολόγηση.

Η καταχώρηση των ελέγχων γίνεται στο μενού ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ στο σύστημα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 2020. Η επισύναψη των παραστατικών έχει γίνει στο μενού "Παραλαβές από παραγωγούς".

Ο διοικητικός έλεγχος να διενεργηθεί επί των υποδειγμάτων. Στη συνέχεια, με νεότερη ενημέρωση από την ΔΤΕ, τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.