Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Με γρήγορους ρυθμούς «τρέχει» η Περιφέρεια τα αρδευτικά

Βγήκαν οι Προκηρύξεις για τους ΤΟΕΒ Λεσινίου, Κατοχής, Νεοχωρίου και Μεσολογγίου.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αναρτήθηκαν οι Προκηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων για τα κάτωθι έργα:

1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4, ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ»

Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς Φ.Π.Α): 1.774.193,55 ΕΥΡΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ.

2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 & Α4, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8 ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ»

Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς Φ.Π.Α): 1.290.322,58 ΕΥΡΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ.

3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ Ζωνης (9Α) & Α2/ Ζωνης (9Β+9Γ) ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς Φ.Π.Α): 1.774.193,55 ΕΥΡΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ.

4. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς Φ.Π.Α): 1.602.493,44 ΕΥΡΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.