Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Κυκλοκόνιο: πώς να το αντιμετωπίσετε

Το κυκλοκόνιο είναι μύκητας, ευρέως διαδεδομένος στους ελαιώνες, ο οποίος προκαλεί χαρακτηριστικές κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλλων.

 

Προσβάλει, επίσης, τους κλαδίσκους και τις ταξιανθίες.

Η προσβολή των φύλλων ακολουθείται από φυλλόπτωση και εν συνεχεία (εάν δεν ληφθεί μέριμνα καταπολέμησης της ασθένειας) εξασθένηση των δέντρων, διατάραξη της ισορροπίας της βλάστησης, της ανάπτυξης και της καρποφορίας. Σε έντονες προσβολές, η ασθένεια οδηγεί σε γενικευμένη φυλλόπτωση και σε μερική ή ολική ακαρπία, η οποία ακολούθως προκαλεί την εμφάνιση λαίμαργων βλαστών κατά τη θερινή περίοδο.

Οι επιμολύνσεις ξεκινούν από ήδη προσβεβλημένα    φύλλα    συνήθως    σε    χαμηλά    τμήματα    των ελαιόδεντρων. Μετά την άνοδο των θερμοκρασιών, η ασθένεια παύει να αποτελεί πρόβλημα στα ελαιόδεντρα.

Σε πεδινές περιοχές και κυρίως σε μέρη με υψηλή υγρασία πρέπει να λαμβάνονται πιο εντατικά μέτρα καταπολέμησης.

  • Ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι από 10 έως 20 °C.

Η ασθένεια, στην επάνω επιφάνεια των φύλλων, προκαλεί κυκλικές κηλίδες διαμέτρου 0,5 - 1 εκ. με χρώμα σταxτί καστανό στο κέντρο που περιβάλλεται από ζώνη καστανόμαυρη και από άλλη κίτρινη («μάτι παγονιού») ιδίως το καλοκαίρι.

Σε έντονες προσβολές (πιο σπάνια) προσβάλλονται τόσο οι μίσχοι των φύλλων, όσο και οι ποδίσκοι των ανθέων.

  • Η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων (ενδεδειγμένο κλάδεμα) που ευνοούν τον καλό αερισμό της κόμης αλλά και την επαρκή διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας των ελαιόδενδρων κατά τους ψεκασμούς συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Όπως και η ζιζανιοκτονία και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό των ζιζανίων και ως εκ τούτου στην αποφυγή αύξησης της υψηλής υγρασίας (δροσιά) η οποία ευνοεί την ασθένεια και προκαλεί μολύνσεις στα χαμηλά τμήματα των ελαιόδενδρων (ποδιές).

Αντιμετώπιση

Σε περιοχές που οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα ένας ψεκασμός με χαλκούχα ή άλλα κατάλληλα σκευάσματα και ένας επαναληπτικός μετά από 25 - 30 ημέρες, με καλή διαβροχή.

Όταν εφαρμόζονται χαλκούχα σκευάσματα η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να είναι 150 - 200 λίτρα/στρέμμα (ενδεικτικά σε ελαιόδεντρα ηλικίας 10 χρονών και πάνω). Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί των χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να ολοκληρώνονται πριν την άνοδο της θερμοκρασίας, οπότε υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

Οι ψεκασμοί κατά του κυκλοκόνιου με την χρήση χαλκούχων σκευασμάτων συμβάλλουν και στην καταπολέμηση της Καπνιάς (κυρίως Capnodium olaeoprhilum), αλλά και στον περιορισμό της διάδοσης της Καρκίνωσης (Pseudomonas savastanoi).