Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατέθεσε φάκελο η Cognitera

Πρώτη και καλύτερη, με διαφάνεια και λογοδοσία, με διαρκή ενημέρωση για κάθε της βήμα, κάνει πράξη όσα έχει υποσχεθεί.

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου (Εντυπωσίασε η επίδειξη της πλατφόρμας της Cognitera | in.gr) και των σχετικών βημάτων που εκεί αναφέρονται, η Cognitera, με την ώθηση των 200 και πλέον ΚΥΔ που συμμετέχουν παρέχοντας την ενεργό συμπαράσταση και αμέριστη αποδοχή τους στο  εγχείρημα, γνωστοποιεί ότι κατατέθηκε σήμερα ο υπ’ αριθ. Πρωτ. 18096 φάκελος ενδιαφέροντος για πιστοποίησή της ως Φορέας Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ).

«Δεσμευόμαστε ότι θα φανούμε αντάξιοι της ευθύνης που αναλαμβάνουμε να στηρίξουμε με παραγωγικό και καθαρό πρόσημο μια νέα εποχή διαφάνειας και λογοδοσίας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος στην παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης συλλογής των αιτήσεων ΟΣΔΕ την νέα προγραμματική περίοδο. Είμαστε μόνο στην αρχή και συνεχίζουμε», αναφέρει η Cognitera σε σχετική της ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, όσα ΚΥΔ ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν να αποστέλλουν δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας (συνημμένα αρχεία). Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις δηλώσεις στους δικούς τους φακέλους πιστοποίησης και ταυτόχρονα να δηλώνουν την συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα λάβουν χώρα το διάστημα 26/03/21 – 09/04/2021. Απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας: https://tinyurl.com/ekpedefsi

Η εκπαίδευση θα αφορά την χρήση της ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού της Cognitera, τόσο για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, όσο και για τον έλεγχο αποσφαλμάτωσης, τόσο σε επίπεδο αίτησης για την ορθότητα και την πληρότητα της,  όσο και μεταξύ των αιτήσεων για αποφυγή κυρίως ανεπιθύμητων επικαλύψεων. Η αποσφαλμάτωση στην πλατφόρμα παρέχεται on-demand (κατ' απαίτηση) στο κάθε ΚΥΔ, σε όποιο χρόνο αυτό επιλέξει και όσες φορές το επιλέξει, ώστε μέσα από την δυνατότητα λήψης των απεριόριστων αναφορών λαθών και διασταυρωτικών ελέγχων, να μηδενίζονται πρακτικά τα σφάλματα στις αιτήσεις. Σημειώνεται επίσης ότι όπως επιδείχθηκε, το  λογισμικό υποβολής αίτησης ενσωματώνει ποικιλόμορφα αλφαριθμητικά και γεωργικά δεδομένα σε κοινή θέαση.

Θα ακολουθήσουν επόμενα μηνύματα οδηγιών σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ωστόσο τονίζεται ότι αυτά θα αφορούν μόνο όσα ΚΥΔ θα έχουν υπογράψει μέχρι 24/3 την δεσμευτική δήλωση συνεργασίας.