Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η πρώτη θετική παρέμβαση της ΕΘΕΑΣ

Ένα δίκαιο αίτημα των αγροτών και κατ' επέκταση των Συνεταιριστικών τους Οργανώσεων σε όλη την χώρα, πήρε πλέον θεσμικά και τυπικά τον δρόμο της υλοποίησης ύστερα και από την θετική ανταπόκριση, που άμεσα και αποτελεσματικά επέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός, στις σχετικές παροτρύνσεις της ΕΘΕΑΣ.

Πρόκειται για την τροπολογία - στην οποία και η ΕΘΕΑΣ συνέβαλλε στην διατύπωση και διαμόρφωση -  με την οποία δίνεται λύση, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στο καθεστώς που αφορά τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης την οποία κατέθεσε, ο κ. Λιβανός στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις».

Σημειώνουμε ότι το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, ιδιαίτερα την μακρά περίοδο της πανδημίας και του lockdown, ανεδείχθη με έντονο τρόπο όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς σε αμέτρητες περιπτώσεις το πρόβλημα της συγκομιδής, λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών, είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ευχαρίστησε το νεοσύστατο Τριτοβάθμιο Συλλογικό όργανο των Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία αν και μετρά ελάχιστο χρόνο λειτουργίας, απέδειξε πόσο αναγκαία ήταν η σύστασή της και ποιο μπορεί να είναι το επίπεδο παρεμβατισμού υπέρ των αγροτών και στην κατεύθυνση της επίλυσης σημαντικών ζητημάτων, που άπτονται και αυτής ακόμη της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ΕΘΕΑΣ δηλώνει απολύτως ικανοποιημένη απ' τους καλούς χειρισμούς του κ. Σπήλιου Λιβανού και της νομικής συμβούλου του κας. Παναγιώτας Γκολφινοπούλου, τους οποίους και ευχαριστεί βαθύτατα και εκφράζει την βεβαιότητα ότι σε πνεύμα συνεργασίας και καλής πίστης θα συνεχιστεί η προσπάθεια αντιμετώπισης των ζωτικών προβλημάτων, που απασχολούν τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς της χώρας.

Επισυνάπτεται η Τροπολογία εδώ