Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

«Επιχειρηματική Εκκίνηση»: 21,48 εκατ. ευρώ σε 218 επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων της κατηγορίας των νέων υφιστάμενων επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης  «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών  και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, εντάσσονται προς ενίσχυση 117 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 14.265.378,00 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε  11.168. 952,74 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια Δράση έχουν ήδη εγκριθεί τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις υπό σύσταση επιχειρήσεις καθώς και τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις στρατηγικές ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου, ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού και ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεντρωτικά στα πλαίσια της δράσης ενισχύονται 218 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το ποσό των 21.483.033,90 ευρώ .

Τα συγκεντρωτικά οριστικά αποτελέσματα της δράσης  «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών  και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» ανά  κατηγορία επιχειρήσεων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Επιχειρήσεων Πλήθος επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

( με την μορφή της επιχορήγησης )

ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 634.103,66 € 494.042,01 €
ΟΧΕ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ – ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4 501.945,24 € 382.396,23 €
ΟΧΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5 626.953,35 € 477.531,98 €
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 86 11.532.496,75 € 8.960.110,94 €
ΝΕΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 117 14.265.378,00 € 11.168.952,74 €
ΣΥΝΟΛΑ 218 27.560.877,00 € 21.483.033,90 €