Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Φεβρουαρίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
          Αιολικά 46,47
          Φ/Β 51,73
          ΜΥΗΣ 50,58
          Βιομάζα 52,40
          ΣΗΘΥΑ 52,40