Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΕΕ: Στα σχέδια ανοικοδόμησης οι αγροτικές περιοχές

Την ανησυχία τους ότι οι αγροτικές περιοχές ενδέχεται να επωφεληθούν λιγότερο από τα σχέδια της ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά την πανδημία, εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, με την έναρξη της «Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος».

Η παραπάνω δήλωση, η οποία εγκρίθηκε από τα μέλη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Φυσικών Πόρων της ΕτΠ, υποστηρίζεται από τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και χωριά.

Σύμφωνα με αυτή, η πανδημία επιδεινώνει πολλά από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στις αγροτικές περιοχές. Υπογραμμίζει την ευπάθεια αυτών των περιοχών, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα, την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών υγείας, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις, την ανθεκτικότητα αλυσίδων διανομής. Απαιτείται μια σαφής στρατηγική για την αποφυγή επιδείνωσης των σχεδίων ανάκαμψης μεταξύ των καθυστερημένων αγροτικών κοινοτήτων και των αστικών περιοχών που οδεύουν προς την αειφορία και την ψηφιοποίηση. Διαφορετικά, σημειώνεται, κινδυνεύουμε να χάσουμε μια βασική ευκαιρία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για ολόκληρη την Ένωση.

Τα μέλη της Επιτροπής ανησυχούν ότι:

  • Οι περιφέρειες, και ιδίως οι αγροτικές περιοχές δεν συμμετέχουν επαρκώς στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την εκπόνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στα περισσότερα κράτη μέλη.
  • Οι αγροτικές περιοχές ενδέχεται να δέχονται λιγότερα από τα κονδύλια της ΕΕ επόμενης γενιάς λόγω του διαρθρωτικού πλαισίου των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας και των προτεραιοτήτων τους για μεθόδους δράσης και εφαρμογής, παρότι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία COVID 19.
  • Πολλά κονδύλια θα διατεθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των αγροτικών περιοχών να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ επόμενης γενιάς, καθώς παραδοσιακά έχουν ασθενέστερη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική υποστήριξη στον προγραμματισμό και τη δαπάνη κοινοτικών πόρων.
  • Η τρέχουσα οριοθέτηση των αγροτικών περιοχών πιθανώς υποτιμά την πραγματική έκταση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, καθώς οι ενδιάμεσες περιοχές γκρίζας ζώνης πιθανότατα αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με τις αγροτικές περιοχές.

Τα μέλη της επιτροπής NAT καλούν:

  • Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικές κυβερνήσεις να εμπλέκουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητα.
  • Τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν πολιτικό διάλογο με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Οι αγροτικές περιοχές δεν μπορούν να μείνουν πίσω και οι ανάγκες τους πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως και να εκσυγχρονίζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
  • Όλοι οι σχετικοί θεσμικοί φορείς να παρακολουθούν προσεκτικά τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ επόμενης γενιάς σε εδαφικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι κατανέμονται δίκαια μεταξύ των περιφερειών.
  • Τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές για να διευκολύνουν και να απλοποιήσουν την πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στα κονδύλια της ΕΕ νέας γενιάς.