Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου βοοειδών Π.Ε Αιτωλ/νίας

Για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης oι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους γεωτεχνικούς συμβούλους της Ένωσης Αγρινίου και στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών του Συνεταιρισμού, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, αλλά και στα υποκαταστήματα.

  • Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641.0.69017-69034.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει σε έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση του υγειονομικού καθεστώτος της περιφερειακής ενότητας. Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι βοοτρόφοι του νομού να προσέλθουν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, για καθορισμό ραντεβού στα Αγροτικά Κτηνιατρεία στα οποία ανήκουν, προκειμένου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τα ζώα που βρίσκονται στην κατοχή τους.

Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να έχουν προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ενώτια των ζώων που διαθέτουν πριν την προσέλευσή τους στα Αγροτικά Κτηνιατρεία, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η διαδικασία της απογραφής θα ολοκληρωθεί την 02/04/2021.