Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αμυγδαλιά: ασθένειες και αντιμετώπιση

Από παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι πρώιµες ποικιλίες στις πρώιµες περιοχές βρίσκονται πλήρη άνθηση οι όψιµες στο στάδιο της πράσινης ή ρόζ και λευκής κορυφής.

ΜΟΝΙΛΙΑ

Ο µύκητας διαχειµάζει στα έλκη, στους µουµιοποιηµένους καρπούς και στους αποξηραµένους κλάδους. Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε µέρος του άνθους και από τους καρπούς

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Βροχερός, υγρός, και νεφοσκεπής καιρός είναι ευνοϊκός για την µόλυνση των ανθέων µέσα σε λίγες ώρες. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 5-27oC µε άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης 10-15oC και υψηλή σχετική υγρασία 90%.

Oι χαµηλές θερµοκρασίες επιµηκύνουν την διάρκεια της άνθησης και το χρονικό διάστηµα που τα δένδρα είναι ευπαθή στις µολύνσεις.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Τα προσβεβληµένα άνθη και οι βλαστοί µοιάζουν σαν ζεµατισµένοι ή καµένοι. Ο µύκητας εξαπλώνεται και στο φλοιό των παλαιοτέρων κλάδων, όπου σχηµατίζει έλκη στα οποία εµφανίζεται έκκριση κόµεος.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

  1. Κλάδευµα και καταστροφή µε φωτιά των προσβεβληµένων κλαδίσκων, κλάδων και µουµιοποιηµένων καρπών του δένδρου.
  2. Για την προστασία της Αµυγδαλιάς από τον µύκητα συνιστώνται τρείς ψεκασµοί ο πρώτος στο βλαστικό στάδιο της λευκής ή ροζ κορυφής των µπουµπουκιών ο δεύτερος στην πλήρη άνθηση και ο τρίτος λίγες µέρες µετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων.

Σε περίπτωση βροχερού καιρού επιβάλλεται η επανάληψη του ψεκασµού. Για να είναι αποτελεσµατική η χηµική καταπολέµηση θα πρέπει να εφαρµόζεται από το σύνολο των παραγωγών διότι τα σπόρια του µύκητα µεταφέρονται µε τον αέρα σε µεγάλες αποστάσεις. Οι ψεκασµοί να γίνονται µε εγκεκριµένα και επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΦΩΜΟΨΗ ή ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ

Από παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι ο µύκητας είναι ενεργός πάνω στην επιφάνεια των προσβεβληµένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων και στους ποδίσκους των ταξιανθιών της Αµυγδαλιάς στους Νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό.

Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται   από τις ουλές των φύλλων, των ανθέων και από τα λέπια των οφθαλµών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγµατοποίηση µολύνσεων.

Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σηµαντικότερες εποχές για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ:

Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας.

Β). Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση της φώµοψης συνεχίζονται την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων .

ΚΟΡΥΝΕΟ – ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλλουν τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, µικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους. Ο Εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραµορφώνει.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστώνται ψεκασµοί για τις περιοχές που τα δένδρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψή τους µετά την πτώση των πετάλων, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της µονίλιας

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΥΜΠΥΩΜΑΤΑ: Υγρός και βροχερός καιρός είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Τα φύλλα είναι ευπαθή στις µολύνσεις καθόλη την βλαστική περίοδο.

Οι προσβολές από τον µύκητα είναι σοβαρές όταν η βροχή και η υγρασία διαρκούν περισσότερο από 2-3 ηµέρες. Οι µολύνσεις αρχίζουν µε την εµφάνιση των πρώτων φύλλων και συνεχίζονται µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Ο µύκητας προσβάλλει τα φύλλα της αµυγδαλιάς στα οποία δηµιουργεί µεγάλες κηλίδες χρώµατος κιτρινοπορτοκαλί αρχικά και κοκκινοσταχτί τελικά. Προκαλεί καταστροφή των φύλλων και πρώιµη φυλλόπτωση.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε προληπτικούς ψεκασµούς από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων µέχρι τέλος Μαΐου. Οι ψεκασµοί επαναλαµβάνονται εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.

ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ 

O µύκητας µεταδίδεται από το έδαφος στο λαιµό του δένδρου και ευνοείται από την ύπαρξη τραυµάτων στο σηµείο εµβολιασµού ή στις ρίζες των δένδρων. Η ζηµιά εκδηλώνεται αργά την άνοιξη την εποχή της έναρξης της βλάστησης. Τα δένδρα σταµατούν να βλαστάνουν τα φύλλα τους γίνονται µικρά χλωρωτικά και προοδευτικά παρατηρούνται ξηράνσεις κλάδων, βλαστών και όταν είναι µικρά ξηραίνονται. Η ασθένεια ευνοείται από την υψηλή υγρασία που ενδέχεται να υπάρχει κοντά στο λαιµό  του δένδρου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

  1. Ξελάκωµα των δένδρων και καθάρισµα των ζιζανίων γύρω από τον κορµό.
  2. Να γίνει επάλειψη του κορµού των δένδρων από το σηµείο λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µέχρι το σηµείο διακλάδωσης των βραχιόνων µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό.
  3. Ψεκασµός των δένδρων µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα για τη φυτόφθορα.

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ - ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ

H ανθράκωση προκαλεί συµπτώµατα παρόµοια µε το κορύνεο. Προσβάλει τα φύλλα τους βλαστούς και τους καρπούς. Στους καρπούς προκαλεί καστανές βυθισµένες κηλίδες,οι ιστοί του πράσινου περικάρπιου ξεραίνονται ενώ οι ιστοί του ξυλώδους ενδοκαρπίου σαπίζουν.

Η κερκόσπορα εµφανίζεται συνήθως στα φυτώρια µε νεαρά δένδρα προσβάλει τα φύλλα στα οποία εµφανίζονται κυκλικά νεκρωτικά στίγµατα και µεγάλες κιτρινοκαστανές κηλίδες.

Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση του κορύνεου είναι επαρκείς και για την καταπολέµηση της ανθράκωσης και κερκόσπορας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.