Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Eurosheep: Βελτίωση της υγείας, διατροφής και διαχείρισης της προβατοτροφίας

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διεθνής Συνάντηση Εργασίας του Eurosheep με συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Τουρκία.

 

To EuroSheep είναι ένα θεματικό δίκτυο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με σκοπό την προώθηση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ενδιαφερομένων του τομέα της προβατοτροφίας στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε δύο κύρια θέματα: τη διαχείριση της υγείας και της διατροφής, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση των κύριων αναγκών/προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι στην προβατοτροφία σε θέματα διατροφής, υγείας και διαχείρισης των γαλακτοπαραγωγών και κρεοπαραγωγών εκτροφών στις χώρες τους.

Οι παράλληλες συνεδριάσεις ανά χώρα κατά τη διεθνή συνάντηση εργασίας των χωρών διευκόλυναν τη λεπτομερή συζήτηση των ζητημάτων που αναδείχθηκαν στις εθνικές συναντήσεις.

Οι διοργανώσεις των εθνικών συναντήσεων εργασίας, αν και μέσω διαδικτύου, αποτέλεσαν μια εξαιρετική ευκαιρία για την ευρεία έκφραση των απόψεων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί στις 8 χώρες - εταίρους του Eurosheep.

Σ' αυτές τις διαδικτυακές συναντήσεις εφαρμόστηκαν προσεγγίσεις με τη συμμετοχή πολλών εμπλεκομένων με στόχο τη συλλογή ειδικών γνώσεων και εμπειριών.

Μία έρευνα για την καταγραφή των αναγκών και συναντήσεις εργασίας για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων ενδιαφερόμενοι από όλη την Ευρώπη, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι σε εκτροφές, τεχνικοί σύμβουλοι, κτηνίατροι και μέλη της ερευνητικής κοινότητας εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις ανάγκες και τα κύρια ζητήματα σχετικά με τη διατροφή και τη διαχείριση της υγείας των προβάτων σε μια διαδικτυακή έρευνα, μέσω 6 κύριων ερωτήσεων που σχετιζόταν με:

1) Τη διατροφή των ενήλικων προβατίνων, των αρνιών και των ζώων αντικατάστασης,

2) Την υγεία των ενήλικων προβατίνων και των αρνιών, και

3) Τη διαχείριση της εκτροφής.

Πριν από τη διεθνή συνάντηση εργασίας, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας σε κάθε χώρα για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

Οι κοινές ανάγκες

Πολλά από τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν ήταν κοινά μεταξύ των χωρών.

Ειδικότερα: Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των ζώων, η γνώση των διατροφικών απαιτήσεων ήταν το κύριο ζήτημα στην ενότητα της διατροφής.

Η διαχείριση της βόσκησης και των λειμώνων εντοπίσθηκε επίσης ως κρίσιμο ζήτημα στη διατροφή των ενήλικων προβατίνων.

Ως σημαντικό ζήτημα καταγράφηκε η επίτευξη των στόχων ανάπτυξης έως τον απογαλακτισμό, για τα αρνιά, και για τα ζώα αντικατάστασης, η ανάπτυξη για πρώτο τοκετό σε ηλικία περίπου ενός έτους.

Στις κύριες ανάγκες σχετικά με την υγεία των ενήλικων προβατίνων και των ζώων αντικατάστασης περιλαμβάνονταν τα ενδοπαράσιτα, η χωλότητα και η μαστίτιδα.

Σε ότι αφορά στην υγεία των αρνιών, ως κύρια ζητήματα καταγράφηκαν οι διάρροιες των νεογνών, η κοκκιδίωση και οι αιφνίδιοι θάνατοι.

Τέλος, τα βασικά ζητήματα που εντοπίσθηκαν σχετικά με τη διαχείριση του ποιμνίου ήταν η διαχείριση της υγείας και της ευζωίας των ζώων.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, στην ενότητα της διατροφής τονίσθηκαν, επίσης, τα θέματα σχετικά με την ποιότητα των ζωοτροφών και τη σύσταση του γάλακτος, τον τεχνητό θηλασμό των αρνιών και τις διατροφικές απαιτήσεις κατά την πρώτη γαλακτική περίοδο.

Στα θέματα της διαχείρισης επισημάνθηκε ως κύριο ζήτημα η διαμόρφωση και τήρηση των κατάλληλων συνθηκών στον στάβλο για τη διασφάλιση της υγείας, ευζωίας και καλής παραγωγής των ζώων.

Και τώρα:

Το επόμενο βήμα του EuroSheep είναι ο προσδιορισμός τεχνικών λύσεων και πρακτικών συμβουλών που θα απαντούν σ' αυτές τις ανάγκες και προκλήσεις.

Κάθε χώρα θα προσδιορίσει ορθές πρακτικές που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ανάγκες που προσδιορίστηκαν σε άλλες χώρες.

Η επόμενη διεθνής συνάντηση εργασίας θα δώσει την ευκαιρία στους κτηνοτρόφους να επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις για να τις δοκιμάσουν στις εκτροφές τους.