Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις για την «προστασία άγριας ορνιθοπανίδας»

Σε συνέχεια της αριθ. 791/116062/06.05.2020 (ΑΔΑ: Ρ34Τ4653ΠΓ-2ΟΖ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία υποβολής Αίτησης Τροποποίησης Πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ(http://www.minagric.gr/index.php/el/programma-agrotikisanaptyksis-2014-2020-proskliseis-metron/812-prostasia-agria-ornithadrash10-1-01/8546-loipo-thesmiko-ornithopanida) σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και τις 15/03/2021 μπορείτε να υποβάλλετε αιτήματα τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το δεύτερο έτος εφαρμογής (έτος 2021) για τη δράση 10.1.01.

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις».


Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69017-69034.