Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε λειτουργία οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η  λειτουργία των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίζεται και για το 2021, καθώς εγκρίθηκε το ετήσιο κόστος συντήρησης και λοιπού εξοπλισμού, ύψους 56.000 ευρώ που αφορά τους δύο μόνιμους σταθμούς μέτρησης στην πόλη της Πάτρας, αλλά και το μόνιμο σταθμό μέτρησης στην πόλη του Αγρινίου.

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί μέτρησης λειτουργούν σε συνεχή βάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  έχει την ευθύνη για την καταγραφή και επεξεργασία των μετρήσεων. Οι μετρήσεις καταγράφονται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνονται ωριαία.

Σε καθημερινή βάση γίνεται δημοσιοποίηση των μετρήσεων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr), ενώ στις περιπτώσεις όπου θα παρατηρηθεί ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (φαινόμενο αιθαλομίχλης) λαμβάνονται βάσει των μετρήσεων βραχυπρόθεσμα μέτρα δράσης για την αντιμετώπισή της, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία.

Η καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων είναι συνεχής, σε πραγματικό χρόνο και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο (σκληρό δίσκο). Επίσης, οι μετρητές μπορούν να συνδέονται με το διαδίκτυο,  ασύρματα ή μέσω σταθερής γραμμής, για λήψη των δεδομένων μέτρησης με δυνατότητα λήψης μέχρι και ανά ένα λεπτό. Διαθέτουν δικό τους λογισμικό το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω web browser στο χρήστη.

Η λειτουργία των μετρητών ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι  καταγράφουν ρύπους όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), οξειδία του αζώτου (ΝΟx,ΝΟ) κ.α.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέρεγιας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε:

«Διαρκή μας προσήλωση αποτελεί η χρήση κάθε διαθέσιμου μέσου, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα όλων των περιβαλλοντικών δεδομένων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα αυτών που υπάρχουν στα αστικά κέντρα. Η έντονη αστικοποίηση επιφέρει συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον και καθήκον μας είναι να προλαβαίνουμε τα κακώς κείμενα. Υπό αυτό το πρίσμα η λειτουργία των σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική, ενώ άμεσος στόχος μας είναι η αύξηση των σταθμών μέτρησης και σε άλλα αστικά κέντρα, στο άμεσο μέλλον.»