Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε διαβούλευση η νέα στρατηγική της ΕΕ για το έδαφος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος.

Τα υγιή εδάφη είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η ουδετερότητα του κλίματος, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, η μηδενική ρύπανση, τα υγιή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ένα ανθεκτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, τα εδάφη μας υποβαθμίζονται λόγω της μη βιώσιμης διαχείρισης, της υπερεκμετάλλευσης, της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2030 ανακοίνωσε την υιοθέτηση νέας στρατηγικής για το έδαφος το 2021.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Virginijus Sinkevicius, δήλωσε: "Το ένα τέταρτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας υπάρχει στο έδαφος. Αυτός είναι κυριολεκτικά ένας θησαυρός κάτω από τα πόδια μας, και το φαγητό και το μέλλον μας εξαρτώνται από αυτό. Πρέπει να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ισχυρή πολιτική για το έδαφος που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διαχείριση του εδάφους με τρόπο που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους, τη φύση και το κλίμα".

Ο στόχος της νέας στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος θα είναι να αντιμετωπίσει τα θέματα που σχετίζονται με το έδαφος και τη γη με έναν ολοκληρωμένο τρόπο και να βοηθήσει στην επίτευξη της ουδετερότητας υποβάθμισης του εδάφους έως το 2030 - δηλ. Επαναφορά σε «υγιή κατάσταση» της ίδιας ποσότητας εδάφους με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs).

Τα υγιή εδάφη παράγουν τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες μας, καθαρίζουν το πόσιμο νερό, μειώνουν τους κινδύνους πλημμύρας και αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες άνθρακα. Η στρατηγική θα εξετάσει συνεπώς τον τρόπο προστασίας της γονιμότητας του εδάφους, τη μείωση της διάβρωσης και την αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους και θα λάβει υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ.

Οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι σχετικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Απριλίου 2021.