Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για προώθηση γεωργικών προϊόντων

Η υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων έχει καταληκτική ημερομηνία 28.04.2021.

Ο γενικός στόχος της πολιτικής για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Η πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα παροχής πληροφοριών και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα έχει ως στόχο να βοηθήσει στο άνοιγμα νέων αγορών. Κάτω από το σύνθημα «Απολαύστε, είναι από την Ευρώπη», στοχεύει να βοηθήσει τους γεωργικούς οργανισμούς να προωθήσουν τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ στις διεθνείς αγορές και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τις προσπάθειες των ευρωπαίων αγροτών να παρέχουν ποιοτικά προϊόντα.

1) Νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021-ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΔΩ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2021-ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΔΩ

2) Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους

-https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

https://ec.europa.eu/chafea/agri/