Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Θερμοκοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή

Προχωρά η «Δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγροδιατροφής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του έργου AGRO SE-VI, το οποίο και στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και της βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Με απόφαση του περιφερειάρχη ορίστηκε η ομάδα υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου, η οποία θα ενημερώνει την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας και σε όλες τις εργασίες αυτών μπορεί να συμμετέχουν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και λοιπά στελέχη σχετικών με το έργο διευθύνσεων, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η ομάδα παραμένει υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων και μετά την λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.