Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εισροές και εκροές στη γεωργία – κτηνοτροφία: Δεκέμβριος 2020

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018, είχε παρουσιάσει μείωση 0,8%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,1%, τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 1,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,5%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,4% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2019 με τον Δεκέμβριο 2018.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, οφείλεται στη μείωση κατά 2,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019.