Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιανουάριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά  50,58
Φ/Β  58,17
ΜΥΗΣ  52,77
Βιομάζα  54,79
ΣΗΘΥΑ  54,79
Μέση ΤΕΑΕΜ  52,55