Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ

1-5 Μαρτίου 2021 - Save the date.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) θα φιλοξενήσει τη δεύτερη Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ (EU MRS Week), η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά το διάστημα 1-5 Μαρτίου 2021.

"Επανασύνδεση, Αναθεώρηση και Ανάκαμψη", το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας  Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών παρέχει μια ξεκάθαρη ιδέα για τα καίρια ζητήματα, που θα συζητηθούν και θα αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια των 5 ημερών της εκδήλωσης.

Η Επανασύνδεση των βασικών φορέων υλοποίησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, θα αποτελέσει το κλειδί για την Αναθεώρηση του τρόπου συνεργασίας και ιεράρχησης των στόχων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη Ανάκαμψη από τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19, με συγκεκριμένες επιτόπιες δράσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλές συνεδρίες για θέματα βαρύνουσας σημασίας, όπως είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, η υποστήριξη που προσφέρουν οι στρατηγικές στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και με ποιο τρόπο τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, που διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. Horizon, Life κλπ.) μπορούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Στην εναρκτήρια συνεδρία με ομιλητές υψηλού επιπέδου, θα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και αλληλεπίδρασης με νέους από τις μακροπεριφέρειες, όπως επίσης και με οργανώσεις της κοινωνίας.

Αναλυτικά η προσωρινή ημερήσια διάταξη της εβδομάδας:

  • 1 Μαρτίου 2021: Εναρκτήρια συνεδρία, συνεδρίες bottom-up για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των οργανώσεων νεολαίας και κοινωνίας των πολιτών στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, με σκοπό την υποστήριξη των στρατηγικών στη διαδικασία ανάκαμψης από την πανδημία της COVID-19.
  • 2 Μαρτίου 2021: Το πρωί θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της EUSAIR και θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των εθνικών συντονιστών της EUSBSR. Επίσης, η EUSALP θα συζητήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Το απόγευμα θα διεξαχθεί το εργαστήριο σχετικά με τη συμβολή των στρατηγικών EUSAIR και EUSDR στις προτεραιότητες του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου των Δυτικών Βαλκανίων.
  • 3 Μαρτίου 2021: Θα πραγματοποιηθεί δια-μακροπεριφερειακό εργαστήριο για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Το απόγευμα, η εναρκτήρια σύνοδος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης άμεσης διαχείρισης, θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αρκετές Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ανταποκριθούν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως αυτά αναφέρονται στην 3η έκθεση για την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.
  • 4 Μαρτίου 2021: Έξι διαδοχικά εργαστήρια θα φέρουν τα προγράμματα άμεσης διαχείρισης πιο κοντά στη νέα προγραμματική περίοδο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για το 2021-2027, σε μια ανταλλαγή μεταξύ της ευθυγράμμισης των Γενικών Διευθύνσεων και των βασικών φορέων υλοποίησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σχετικά με τα προγράμματα Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Facility, LIFE, Ενιαία Αγορά και ERASMUS.
  • Τέλος στις 5 Μαρτίου 2021, το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και το απόγευμα θα συναντηθούν οι τέσσερις Προεδρίες των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για να κλείσουν την Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις τέσσερις Προεδρίες των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ, ήτοι τη γερμανική Προεδρία της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR), τη σλοβακική Προεδρία της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR), την Σλοβενική Προεδρία της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR) και τη Γαλλική Προεδρία της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στις κλειστές και ανοιχτές συνεδρίες, σύντομα εδώ.