Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γενετικοί πόροι: νέα τροποποίηση

Πρόκειται για την 7η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξεων Δικαιούχου στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η απόφαση ένταξης πράξης 12 δικαιούχων μετά την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης για την παράταση υλοποίησης του έργου που έχουν αναλάβει και την ανάκληση ένταξης πράξης (απένταξη ) ενός δικαιούχου, με συνολική επιπρόσθετη Δημόσια Δαπάνη ύψους 399.349,73 ευρώ.

Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των έργων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι έχουν ως εξής:

Α. για την ενέργεια «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων» χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100% Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Β. για την ενέργεια «Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 70%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια, ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Γ. για την ενέργεια «Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

Δ. για την ενέργεια «Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων», χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 100%. Η ιδία συμμετοχή των δικαιούχων είναι μηδενική.

  • Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ.