Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟE για τη φορολογία των ενισχύσεων στην αναδιάρθρωση αμπελώνων

Στην ανακοίνωση του υφυπουργού Οικονομικών Α. Βεσυρόπουλος, στην οποία επισημαίνεται ότι τα ποσά που χορηγούνται ως ενίσχυση για την αναδιάρθρωση αμπελώνων θεωρούνται εισόδημα, μη φορολογητέο, δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ, από επιδοτήσεις για μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς και αντίστροφα, αναφέρεται η ΚΕΟΣΟΕ.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε σε απάντηση επερώτησης, που είχε κατατεθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο, από βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι είχαν βασιστεί στις αντίστοιχες ανακοινώσεις της ΚΕΟΣΟΕ.

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει απευθυνθεί στους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στον διοικητή της ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι όσοι αμπελουργοί αναδιάρθρωσαν τους αμπελώνες τους τα έτη 2017, 2018, 2019, έλαβαν σημειώματα από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να μεταταχθούν από το ειδικό, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει εκτός των άλλων και τήρηση βιβλίων β΄ κατηγορίας.

Η ΚΕΟΣΟΕ στις επιστολές της, προς τους αρμόδιους υπουργούς επεσήμανε, ότι η ΑΑΔΕ στις οδηγίες της προς τους αγρότες ρητά προβλέπει ότι στο όριο των 5.000 ευρώ άνω του οποίου οι αγρότες μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν λαμβάνονται υπόψιν οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, όπως προβλέπει η σχετική ΠΟΛ 1201/2016 εγκύκλιος, η οποία παρατίθεται στο τέλος του παρόντος κειμένου.

Από το σημείο αυτό, ξεκινάει ο παραλογισμός στην Ελλάδα, προκειμένου να ισχύσει το αυτονόητο, αφού η έννοια της αναδιάρθρωσης αμπελώνα, εμπίπτει ξεκάθαρα στις επενδυτικές αγροτικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια η ενίσχυση αφορά επένδυση.

Η έννοια άλλωστε της επένδυσης ενέχει στοιχεία τέτοια, που από οικονομική άποψη περιλαμβάνει την διάθεση χρηματικών ποσών με σκοπό να δημιουργηθεί νέο κεφάλαιο, καθώς και σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική, κάθε δαπάνη η οποία διατίθεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διάρκεια των αποτελεσμάτων που επιφέρει, εκτείνονται πέραν του έτους, δεν αποτελεί έξοδο και αντιμετωπίζεται ως επένδυση.

Είναι τόσο αυτονόητο συνεπώς το ότι όταν ένας αμπελώνας αναδιαρθρώνεται, σκοπός της δαπάνης είναι η προσπόριση εισοδήματος για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια, αλλά και το ότι η δαπάνη διατίθεται για ενέργειες διαρκούς φύσης (εκρίζωση αμπελώνα ) και για αγορά αγαθών πάγιας εκμετάλλευσης (φυτά, πασσάλους, σύρματα ,υλικά άρδευσης, κλπ.), συνιστούν πάγια στοιχεία της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. Κατά συνέπεια και η ενίσχυση του αμπελουργού για να προβεί στις δαπάνες αναδιάρθρωσης του αμπελώνα του, είναι ενίσχυση επένδυσης και όχι εισοδηματική ενίσχυση.

Η λογική του υπουργείου Οικονομικών προσκρούει επίσης σε αυτή καθεαυτή τη λογική της θέσης του ορίου των 5.000 ευρώ, αφού το έτος που ο αμπελουργός θα λάβει την ενίσχυση, θα μεταταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τα επόμενα όμως έτη που δεν θα λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να επιστρέψει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Οι επιπτώσεις όμως αυτής της αντιμετώπισης δεν σταματούν εδώ, αφού σήμερα είναι γνωστό ότι πολλοί αμπελουργοί προβληματίζονται για το εάν θα συνεχίσουν την καλλιέργεια λόγω των χαμηλών τιμών σταφυλιών και επίσης, ενώ οι δικαιούχοι αναδιάρθρωσης για τον ίδιο λόγο προβληματίζονται εάν αξίζει να προχωρήσουν στις ενέργειες αναδιάρθρωσης, έρχεται το κράτος να δώσει τη χαριστική βολή, στη μόνη προοπτική που έχουν σήμερα οι αμπελουργοί για να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί.

Ακολουθεί το κείμενο οδηγιών της ΑΑΔΕ προς τους αγρότες για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ:

3.2. Τι περιλαμβάνεται στο όριο των 5.000 ευρώ; (Σχετ. αριθ. ΠΟΛ 1201/2016 Εγκύκλιος)

Για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1.1.2017 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω κι αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, που αφορούν σε προηγούμενα φορολογικά έτη (ημερολογιακά).

Στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως:

  • πράσινη ενίσχυση,
  • βασική ενίσχυση,
  • συνδεδεμένες ενισχύσεις,
  • ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας,
  • εξισωτική,
  • ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι, κ.λ.π.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ και δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις

  • οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων,
  • οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.
  • Είσπραξη επιδοτήσεων
  • Για την είσπραξη επιδοτήσεων από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από αυτούς, αλλά αρκεί το παραστατικό που εκδίδουν οι δημόσιοι φορείς.