Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έξυπνοι μετρητές στη Γεωργία

Πρόγραμμα διδυμοποίησης, σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών στη Γεωργία, με τη συμμετοχή και της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΡΑΕ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο διδυμοποίησης (Twinning project) που υλοποίησαν στη Γεωργία, η αυστριακή, γαλλική και ελληνική κοινοπραξία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργειακού εφοδιασμού και της ανάπτυξης των έξυπνων μετρητών.

Πρόκειται για έργο διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ, για την υλοποίηση του οποίου συνέπραξαν από κοινού η αυστριακή, η γαλλική και η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή σε συνεργασία με την γεωργιανή Εθνική Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υδάτων (GNERC).

Η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συμμετείχε στο πρόγραμμα με έμπειρα και ικανά στελέχη της που συνέβαλλαν στην υλοποίηση του έργου, με τη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αναδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο γνώσης και ρυθμιστικής εμπειρίας που διαθέτει η Αρχή.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ για τη Συνεργασία στη Γεωργία, Sigrid Brettel, η χώρα σημείωσε πρόοδο στη μεταφορά των ενεργειακών κανονισμών της ΕΕ, γεγονός που επισήμανε και ο διευθυντής του τμήματος Συντονισμού της ευρωπαϊκής Βοήθειας και Ενσωμάτωσης του γεωργιανού υπουργείου Εξωτερικών, David Bujiashvili, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που επιτέλεσε η ΕΕ στη χώρα του για την ποιότητα του ενεργειακού εφοδιασμού και των έξυπνων μετρητών, που θα συνδράμουν στον καλύτερο προγραμματισμό των ενεργειακών αναγκών της.

Από την πλευρά τους ο επικεφαλής του έργου για τη Γεωργία, Giorgi Pangani και ο επικεφαλής της κοινοπραξίας, Dietmar Preinstorfer, τόνισαν την καλή ομαδική εργασία που οδήγησε σε εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Υπογράμμισαν ταυτόχρονα, την υποστήριξη που έλαβε το έργο από τις διοικήσεις της αυστριακής E-Control, της γαλλικής CRE και της ελληνικής αρχής, ΡΑΕ.

Στις ομιλίες τους, ο Έλληνας υπεύθυνος του προγράμματος Junior MS Project Leader, Γιώργος Παιδακάκης και οι Harald Proidl και Zviad Gachechiladze από την αυστριακή και τη γεωργιανή Ρυθμιστική Αρχή αντίστοιχα, εστίασαν στα βασικά παραδοτέα και στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στον τομέα της έξυπνης μέτρησης τονίζοντας τη σημασία της διεξαγόμενης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας για την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών στη Γεωργία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, χρησιμοποιήθηκαν ρυθμιστικά εργαλεία που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχεδιασμό κανονιστικού πλαισίου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργειακού εφοδιασμού στη βάση της παροχής επαρκών και ορθώς σχεδιασμένων κινήτρων, και ιδίως αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις και τέθηκαν οι κύριοι άξονες της ρυθμιστικής στρατηγικής και των κανονιστικών προτύπων που θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη έξυπνων μετρητών στη Γεωργία.

Σημειώνεται συναφώς, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος EU4Energy (2016-2020), παρείχε ήδη πολιτική, νομοθετική και κανονιστική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας στις έξι χώρες της της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Eastern Partnership). Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με στοχευμένη δράση και μέσω του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), θα συμμετέχει εφεξής ενεργά στη δεύτερη φάση του προγράμματος EU4Energy (Phase II) το οποίο στοχεύει:

  • στην προώθηση της χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
  • στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια
  • στην ενίσχυση του ενεργειακού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
  • στην προώθηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις και ιεράρχηση των έργων υποδομής