Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τιμή αναφοράς για φ/β σταθμούς 

Ανακοίνωση ΔΑΠΕΕΠ.

⇒ Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ < 500 kW, που θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 27η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30.04.2021, η τιμή αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης είναι 65,74 €/MWh.

⇒ Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019 και το άρθρο 122 του ν.4685/2020, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς των κατηγοριών 30α, 30β, 30γ, που θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 27η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30.04.2021, η τιμή αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης είναι 68,87 €/MWh.