Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατά 46% αυξήθηκε από το 2012 η βιολογική γεωργία στην ΕΕ

Η συνολική βιολογική έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 13,8 εκατομμύρια εκτάρια το 2019, που αντιστοιχεί στο 8,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 46% μεταξύ 2012 και 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία της eurostat, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι χώρες με τα μεγαλύτερα μερίδια βιολογικής έκτασης το 2019 ήταν η Αυστρία (25,3% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης), η Εσθονία (22,3%) και η Σουηδία (20,4%), ακολουθούμενη από την Τσεχία και την Ιταλία (και οι δύο 15,2 %), Λετονία (14,8%) και Φινλανδία (13,5%).

Όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν μερίδιο στην περιοχή της βιολογικής γεωργίας στο 11% ή χαμηλότερο, με τις μικρότερες αναλογίες να παρατηρούνται στις Κάτω Χώρες (3,7%), την Πολωνία (3,5%), τη Ρουμανία (2,9%), τη Βουλγαρία (2,3%), την Ιρλανδία (1,6%) και Μάλτα (0,5%).