Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με θέματα επισήμανσης

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση - Ολοκληρώνεται στις 3 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» που αφορά μεταξύ άλλων σε πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με θέματα επισήμανσης τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για σχετική εκτίμηση αντίκτυπου, η οποία είναι ανοιχτή για διαβούλευση, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021 στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες αφορούν στην επισήμανση προέλευσης πρωταρχικού συστατικού τροφίμων, στη διατροφική επισήμανση πρόσθιου πεδίου της συσκευασίας τροφίμων, στα διαθρεπτικά περιγράμματα και στη επισήμανση του χρόνου διατηρησιμότητας των τροφίμων.