Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέντε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες (3 αραβόσιτο και 2 σόγια) και ανανέωσε την έγκριση για τρεις καλλιέργειες αραβοσίτου που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα και ζωοτροφές.

Όλες αυτές οι Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες έχουν περάσει από μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης μιας ευνοϊκής επιστημονικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Οι αποφάσεις έγκρισης δεν καλύπτουν την καλλιέργεια. Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της Μόνιμης Επιτροπής και της επόμενης Επιτροπής Προσφυγών. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το νομικό καθήκον να προβεί στις άδειες.

Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια και κάθε προϊόν που παράγεται από αυτούς τους ΓΤΟ θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ.