Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αρδευτικά έργα και στο Δήμο Θέρμου

Υπογραφή σύμβασης του έργου "Παρεμβάσεις Βελτίωσης Αρδευτικών Δικτύων Δήμου ΘΕΡΜΟΥ", προϋπολογισμού 725.000 ευρώ.

Πρόκειται για την βελτίωση υφισταμένων μικρών αρδευτικών έργων σε ορεινούς οικισμούς τα οποία είναι είτε ανοιχτοί χωμάτινοι αγωγοί είτε σωλήνες PVC.

Τα αρδευτικά αυτά μεταφέρουν νερό από τους παρακείμενους χειμάρρους με πρόχειρες κατασκευές υδροληψίας στην άκρη των χειμάρρων αυτών.Με το παρόν έργο γίνονται εργασίες αποκατάστασης των χωμάτινων υδραυλάκων και επένδυσή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για την κατασκευή και την μετέπειτα επίσκεψη και ενδεχόμενη επισκευή, θα διαμορφωθεί εδαφολωρίδα ικανού πλάτους.

Θα γίνει ακόμη αντικατάσταση των φθαρμένων σωλήνων. Θα κατασκευασθούν τοιχία αντιστήριξης όπου χρειασθεί και προκύψει από τις εκσκαφές.

Επίσης, πρόκειται να γίνει αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των αντλιοστασίων στον οικισμό Κόφτρα Τ.Κ. Αναλήψεως.