Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ανταγωνιστική γεωργική παραγωγή με ορθολογική διαχείριση νερού

Πρόταση για  δημιουργία Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες.

Τη βάση για την αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα αποτελεί η αρδευόμενη γεωργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό, σήμερα, οποιαδήποτε αύξηση της γεωργικής παραγωγής είναι απαραίτητο να βασίζεται στη σωστή εκτίμηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών και σε σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία, διαχείριση και απόδοση των αρδευτικών συστημάτων.

Το θέμα απασχόλησε την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Πάτρα, σήμερα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, όπου έγινε συζήτηση για τα δεδομένα που ισχύουν στις Περιφερειακές Ενότητες, δεδομένου ότι οι προετοιμασίες για τη νέα αρδευτική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος που προκάλεσε την συνάντηση με τον Βοηθό Περιφερειάρχη αρμόδιο για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων  Γιώργο Κοντογιάννη έθεσαν επί τάπητος  ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν για μια ομαλή αρδευτική περίοδο.

  • Την  συνάντηση απασχόλησε  η πρόταση που τέθηκε  για επεξεργασία και αφορά την δημιουργία Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες  Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και τμήμα στην Π.Ε Αχαϊας.

Η πρόταση  έχει βρει θετική ανταπόκριση αφού τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους.

Εκτιμάται ότι με την αποκλειστική  εποπτεία  από στελεχωμένες  Διευθύνσεις  και αρμόδια  τμήματα  τα εγγειοβελτιωτικά  έργα  θα δώσουν  αύξηση στην προστιθέμενη  αξία  των καλλιεργειών και τελικά  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Περιφέρεια  μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας. 

Στην συνάντηση, τηρήθηκαν αυστηρά τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης  του κορωνοϊού  covid 19 και συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Σταύρος Βέρρας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Βασίλης Μιχαλόπουλος, ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ Π.Ε Αχαΐας Νίκος Κοσμάς, ο  Προϊστάμενος  της ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας  Σάββας Βλάχος με τον υπάλληλο της υπηρεσίας Κώστα Βήττα και ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της ΔΑΟΚ Ηλείας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.