Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση δηλώσεων συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την παράταση της υποβολής δηλώσεων.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής της δήλωσης συγκομιδής είναι η 20η Δεκεμβρίου 2020.