Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: Οκτώβριος 2020

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2018, είχε παρουσιάσει μείωση 4,1%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,4%, τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, οφείλεται στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: φρούτα και λαχανικά και κηπευτικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,8%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2018 – Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,9% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2019 με τον Οκτώβριο 2018.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 3,9%), τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, οφείλεται:

α) στη μείωση κατά 4,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και

β) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.