Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αροτραίες καλλιέργειες: Αναμένεται αύξηση των αποδόσεων

Η αύξηση της παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών στην ΕΕ αναμένεται να περιοριστεί την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, η ψηφιοποίηση θα βρίσκεται στο επίκεντρο των κερδών παραγωγικότητας απόδοσης, των βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και των υψηλότερων περιβαλλοντικών προτύπων.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προβλέψεις για την αγορά αροτραίων καλλιεργειών από τη γεωργική προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση 2020-30 που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνολική γεωργική γη αναμένεται να μειωθεί κατά 0,5 εκατομμύρια εκτάρια στην ΕΕ κατά την περίοδο προοπτικής, φτάνοντας τα 161,2 εκατομμύρια εκτάρια. Παράλληλα, η δασική έκταση της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται και να φθάσει τα 161 εκατομμύρια εκτάρια, με αποτέλεσμα τόσο το δάσος όσο και τη γεωργική έκταση στην ΕΕ το 2030. Όσον αφορά τις βοσκότοπους και τις ζωοτροφές, αναμένεται να αυξηθούν, ενώ η γη είναι αφιερωμένη στην αροτραία οι καλλιέργειες πρέπει να μειωθούν.

Η συνολική παραγωγή σιτηρών στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο προοπτικής, στα 278 εκατομμύρια τόνους. Παρόλο που η γεωργική έκταση θα μειωθεί, οι αποδόσεις θα αυξηθούν χάρη στις βελτιωμένες εναλλαγές των καλλιεργειών, τη βελτιωμένη διαχείριση του εδάφους και την αυξημένη χρήση εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων. Η συνολική κατανάλωση στην ΕΕ αναμένεται να σταθεροποιηθεί στα 260 εκατομμύρια τόνους έως το 2030, με μεγαλύτερη χρήση τροφίμων.

Όσον αφορά το εμπόριο, οι εξαγωγές της ΕΕ αναμένεται να ενισχυθούν με τη σύγκλιση των τιμών της ΕΕ και του κόσμου καθώς και την εγγύτητα με τις εισαγωγικές αγορές όπως η περιοχή της Μεσογείου και η υποσαχάρια Αφρική.

Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους, η συνολική παραγωγή της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί χάρη στην παραγωγή ηλίανθου και σόγιας. Με μια ελαφρά αύξηση των εισαγωγών ελαιούχων σπόρων, ο όγκος θραύσης πρέπει να αυξηθεί, με τη διαρκή ζήτηση για ελαιόλαδο στην ΕΕ. Τέλος, η κατανάλωση φυτικών ελαίων αναμένεται να μειωθεί, κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών φοινικέλαιου.

Οι καλλιέργειες πρωτεϊνών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Η παραγωγή θα καθοδηγείται από τη μεγάλη αύξηση της έκτασης και τη βελτίωση της απόδοσης. Η έντονη ζήτηση για καινοτόμα φυτικά πρωτεϊνικά προϊόντα και τοπικές πηγές πρωτεϊνών θα οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης κατά 30%.

Επιπλέον, ο τομές της ζάχαρης της ΕΕ προβλέπεται να σταθεροποιηθεί την επόμενη δεκαετία. Η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σε 16,2 εκατομμύρια τόνους έως το 2030. Η αύξηση των εξαγωγών ζάχαρης σε μεταποιημένα προϊόντα θα πρέπει να περιορίσει τη μείωση της κατανάλωσης, ενώ οι ανταγωνιστικές τιμές θα επιτρέψουν στην ΕΕ να γίνει αυτάρκεια και ενδεχομένως καθαρός εξαγωγέας ζάχαρης.

Η έκθεση γεωργικών προοπτικών της ΕΕ για το 2020-30 περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, συνοδευόμενα από μια εξήγηση των υποθέσεων και μια περιγραφή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι προβολές και τα σενάρια που περιγράφονται στην έκθεση θα συζητηθούν στην ετήσια γεωργική διάσκεψη της ΕΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 16-17 Δεκεμβρίου 2020.