Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα, Η φωνή του αγρότη

Έκθεση για τις γεωργικές προοπτικές 2020 - 2030

Ευαισθητοποίηση για την υγεία αλλά και για την αύξηση της ζήτησης για φρούτα και λαχανικά.

Η μείωση της κατανάλωσης κρασιού θα μπορούσε να επιβραδυνθεί χάρη στην προσαρμογή του αμπελοοινικού τομέα στον μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Όσον αφορά το ελαιόλαδο, η κατανάλωση σε μη παραγωγικές χώρες της ΕΕ και οι εξαγωγές θα πρέπει να αυξηθούν κατά την περίοδο προοπτικής.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις προβλέψεις για το κρασί και το ελαιόλαδο από τις γεωργικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκθεση 2020-30 που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παραγωγή ελαιολάδου της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, λόγω της αύξησης των αποδόσεων. Με την αύξηση της ανησυχίας για την αειφορία και την υγεία, η κατανάλωση στην ΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί, ιδίως σε χώρες που δεν παράγουν. Επιπλέον, όσον αφορά το εμπόριο, μια ισχυρή ζήτηση που οφείλεται στην ανάκαμψη μετά το Covid-19 θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ.

Όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, θα προσαρμοστεί στους μεταβαλλόμενους τρόπους ζωής και στις προτιμήσεις των καταναλωτών κατά την περίοδο 2020-2030. Οι καταναλωτές αναμένεται να προτιμούν λιγότερο αλκοολ και αφρώδη οίνο, επιβραδύνοντας τη μείωση της κατανάλωσης. Παράλληλα, άλλες χρήσεις όπως η απόσταξη πρέπει να αυξηθούν. Όσον αφορά το εμπόριο, οι εξαγωγές της ΕΕ οφείλονται στην υψηλή ζήτηση οίνου με γεωγραφική ένδειξη και αφρώδεις οίνους. Συνολικά, η παραγωγή οίνου στην ΕΕ θα μειωθεί ελαφρώς.

Όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η έκθεση περιλαμβάνει προβλέψεις για μήλα, ροδάκινα και νεκταρίνια, πορτοκάλια και ντομάτες.

Η παραγωγή μήλων στην ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει σταθερή, με αυξανόμενες αποδόσεις αλλά μικρότερη έκταση. Η ευαισθητοποίηση για την υγεία και οι νέες ποικιλίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών θα πρέπει να βοηθήσουν στην αύξηση της κατανάλωσης φρέσκου μήλου.

Η κατανάλωση ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί λόγω της σταθερής παραγωγής καθώς και του ανταγωνισμού από άλλα θερινά ή τροπικά φρούτα. Οι εξαγωγές πρέπει να αυξηθούν, ειδικά για τα μεταποιημένα ροδάκινα, χάρη στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Η παραγωγή πορτοκαλιού της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς χάρη στις αυξήσεις της απόδοσης. Οι καταναλωτές αναμένεται να προτιμήσουν τα φρέσκα πορτοκάλια και το φρέσκο χυμό έναντι των συμπυκνωμάτων, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης για πορτοκάλια για μεταποίηση. Οι εισαγωγές της ΕΕ πρέπει να αυξηθούν για να καλύψουν το κενό ζήτησης.

Τέλος, η παραγωγή φρέσκων τοματών στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα του ισχυρού διεθνούς ανταγωνισμού και της αύξησης της ζήτησης για μικρότερες ποικιλίες, με αποτέλεσμα μείωση του όγκου αλλά αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Η κατανάλωση μεταποιημένων τοματών θα πρέπει να παραμείνει σταθερή κατά την περίοδο προοπτικής, με παρόμοια στροφή προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η έκθεση γεωργικών προοπτικών της ΕΕ για το 2020-30 περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα της αγοράς, συνοδευόμενα από μια εξήγηση των υποθέσεων και μια περιγραφή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Οι προβολές και τα σενάρια που περιγράφονται στην έκθεση θα συζητηθούν στην ετήσια γεωργική διάσκεψη της ΕΕ , η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 16-17 Δεκεμβρίου 2020.