Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η χρόνια παράλυση των μελισσών

Ο ιός της χρόνιας παράλυσης των µελισσών (CBPV) κατατάσσεται ως ένας θετικής πολικότητας ιός µονόκλωνου RNA αλλά δεν έχει ταξινοµηθεί σε κάποιο γένος ή οικογένεια.

Κλινική εικόνα (υποψία): 

  • Μέλισσες µε τροµώδη κίνηση και/ή µέλισσες που σέρνονται (ανικανότητα πτήσης) στην είσοδο της κυψέλης και γύρω από τις αποικίες των µελισσοκοµείων
  • Μαύρες γυαλιστερές µέλισσες, που εµφανίζονται µικρές, γυαλιστερές και άτριχες
  • Μέλισσες που απορρίπτονται από τους φύλακες
  • Νεκρές µέλισσες µπροστά από την κυψέλη
  • Είσοδος της κυψέλης κατειληµµένη µε ασθενείς µέλισσες / κατειληµµένη σανίδα πτήσης
  • Διάρροια