Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Προστατεύοντας τις μέλισσες και αντιμετωπίζοντας τη νοθεία στο μέλι

Οι μέλισσες παίζουν ζωτικό ρόλο για το περιβάλλον και την οικονομία μας.

Το Eυρ. Κοινοβούλιο ζητάει μέτρα για την καλύτερη προστασία τους και την καταπολέμηση των εισαγωγών νοθευμένου μελιού.

Η σημασία των μελισσών

Οι μέλισσες επικονιάζουν τις καλλιέργειες και τα άγρια φυτά, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων. Τουλάχιστον το 84% των φυτικών ειδών και το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη εξαρτώνται από την επικονίαση από τις μέλισσες, με οικονομική αξία που εκτιμάται στα 14,2 δισ. ευρώ ετησίως.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η υγεία των μελισσών έχει επιδεινωθεί και έχουν καταγραφεί υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Πιθανοί λόγοι είναι η εντατική γεωργία και η χρήση φυτοφαρμάκων, η κακή διατροφή των μελισσών, οι ιοί και οι επιθέσεις από χωροκατακτητικά είδη (όπως ο καταστροφέας βαρρόα, η ασιατική σφήκα, ο μικρός κάνθαρος κυψελών και το βακτήριο της αμερικανικής σηψιγονίας), οι περιβαλλοντικές αλλαγές και η καταστροφή των οικοτόπων τους. Παρότι πρόσφατα έχει σημειωθεί πρόοδος, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Τι προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Την 1η Μαρτίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση πρωτοβουλίας του Νόρμπερτ Έρντους (ΕΛΚ, Ουγγαρία), ζητώντας την ανάληψης περισσότερης δράσης για την καλύτερη προστασία και υποστήριξη του ευρωπαϊκού τομέα μελισσοκομίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

  • Αύξηση κονδυλίων για εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας
  • Βελτίωση της υγείας των μελισσών (απαγόρευση επιβλαβών φυτοφαρμάκων, περισσότερη έρευνα ή προγράμματα αναπαραγωγής για παράδειγμα)
  • Καλύτερη προστασία τοπικών και περιφερειακών ποικιλιών μελισσών

Η αγορά μελιού της ΕΕ

Η ΕΕ διαθέτει περίπου 17 εκατ. κυψέλες και απασχολεί γύρω στους 600.000 μελισσοκόμους, παράγοντας περίπου 250.000 τόνους μελιού κάθε χρόνο. Αυτό καθιστά την ΕΕ τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό μελιού μετά την Κίνα. Οι μεγαλύτερες χώρες παραγωγής μελιού το 2015 ήταν η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ουγγαρία. Για να καλύψει όμως την εγχώρια κατανάλωσή της, η ΕΕ εισάγει μέλι και από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα.

Καταπολεμώντας τις εισαγωγές νοθευμένου μελιού

Το μέλι είναι το τρίτο πιο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο. Η ΕΕ ορίζει το μέλι ως μια φυσική γλυκιά ουσία και στην οδηγία της για το μέλι έχει ορίσει κριτήρια σύνθεσης βάσει υψηλών προδιαγραφών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δοκιμές της ΕΕ, το 20% των δειγμάτων που ελήφθησαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων δεν τηρούσαν τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, επειδή έχει προστεθεί σιρόπι ζάχαρης ή επειδή το μέλι έχει συλλεχθεί πολύ νωρίς και μετά έχει αποξηραθεί με τεχνητό τρόπο.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταπολεμήσουν την κυκλοφορία του νοθευμένου μελιού στην αγορά της ΕΕ, επειδή ασκεί πίεση στους Ευρωπαίους μελισσοκόμους, οδηγεί σε πτώση των τιμών και εγείρει ερωτήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούν μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών δοκιμής και την εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων εισαγωγής για την καλύτερη ανίχνευση της νοθείας μελιού και την επιβολή μεγαλύτερων ποινών στους απατεώνες. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να βελτιώσουν το σύστημα σήμανσης του μελιού για να διασφαλίσουν πως οι καταναλωτές γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος.

Η έκθεση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να προωθηθεί πιο αποτελεσματικά η κατανάλωση μελιού και τα οφέλη του για την υγεία, ιδίως μεταξύ των παιδιών στα σχολεία.