Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.