Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 5,57 εκατ. ευρώ

Από τις 08/09/2020 έως τις 11/09/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 5.577.424,36 €.

Οι πληρωμές αφορούν σε επενδυτικά προγράμματα και δράσεις όπως η αναδιάρθρωση αμπελώνων, η σύσταση ομάδων παραγωγών, οι γενετικοί πόροι, οι νέοι αγρότες, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, προώθηση προϊόντων, δασώσεις κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.