Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εξοφλήθηκε το 90% των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης Ιουνίου 2020

Οδεύει προς ολοκλήρωση η εξόφληση των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης, των παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Ιούνιο.

 

Συγκεκριμένα ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προχωρήσει σε πληρωμές 4.490 τιμολογίων πληρωτέου ποσού έως 23.077,13€ που αντιπροσωπεύουν το 90% των παραγωγών της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Ιούνιο 2020.

Υπογραμμίζεται τέλος ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον εύκολα και άμεσα να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ. Ήδη μεγάλος αριθμός παραγωγών αξιοποιώντας την απλοποιημένη διαδικασία γράφτηκε στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των τιμολογίων που εξοφλήθηκε νωρίτερα.