Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση για τη συμμετοχή σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του Αγροτοδιατροφικού Τομέα

Το έργο CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει δέκα (10) νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα με καινοτόμες ιδέες μέσω παροχής σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης αλλά και επιβράβευσης.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια νεοφυή επιχείρηση στον Αγροδιατροφικό τομέα αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής με σκοπό να λάβουν μέρος στη θερμοκοιτίδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου INCUBA.

Το έργο στοχεύει στα εξής:

 • Αναζήτηση και επιλογή καινοτόμων ιδεών
 • Εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων
 • Διασύνδεση και ταίριασμα επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες ιδέες
 • Δράσεις διασύνδεσης με δυνητικούς επενδυτές

Παράλληλα με τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί υποστηρικτικά ένα οικοσύστημα καινοτομίας (Δίκτυο υποστηριζόμενο και από διαδικτυακή πλατφόρμα) με στόχο την ενεργοποίηση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα της καινοτομίας (Θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, συλλογικά όργανα, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κλπ).

Οι κύριες δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων
 • Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ενεργοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων (ΣΕΑΔΕ, Αγροδιατροφική, κλπ.)
 • Δημιουργία και διάδοση μοντέλου καινοτόμων υπηρεσιών για επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής
 • Δημιουργία προτύπου ποιότητας σε ΜΜΕ του αγροτοδιατροφικού τομέα, της εστίασης και της φιλοξενίας και μελέτη εφαρμογής του σε επιπεδο Περιφέρειας
 • Ενίσχυση των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων σε Πάτρα και Μπάρι και δημιουργία νέας στο Επιμελητήριο Ηλείας
 • Επιλογή, μέσω δημόσιας πρόσκλησης, 10 ιδεών – επιχειρήσεων για συμμετοχή στο μοντέλο θερμοκοιτίδας και σε δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε Ελλάδα και Ιταλία
 • Ενέργειες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινσεπ κλπ)
 • Διατύπωση προτάσεων διασυνοριακής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή βρίσκονται στο site του έργου www.incubaproject.eu.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο link: https://forms.gle/sPDuUK5wrMtdms6b6 έως τις 24/08/2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με:

 • Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας - Τηλ.: 2621360508 ,Email: ktzam@ilia.pde.gov.gr
 • Πελαγία Νικολούτσου -Τηλ.: 2621360431, Email: pelnikol@ilia.pde.gov.gr