Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μελισσοκομία: η χρηματοδότηση για εξοπλισμό-μετακινήσεις και νομαδική

Mε απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  καθορίστηκε το συνολικό ύψος χρηματοδότησης και των ποσών ενίσχυσης ανά κυψέλη για τις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το έτος 2020.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα υπέγραψε σειρά αποφάσεων με τις οποίες ενεργοποιούνται οι δράσεις 1.4, 3.1, 3.2 και 4.2 που αφορούν τη μελισσοκομία.

Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για τη δράση 3.1 η οποία αφορά τον εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, στα 2.020.000 ευρώ (από 1.650.000) και σε 16,50 ευρώ ανά κυψέλη.

Επίσης, αυξάνεται το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για τη δράση 3.2 (Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας) στα 3.216.734 ευρώ (από 3.001.734 ευρώ) με την ενίσχυση ανά μετακινούμενη κυψέλη να καθορίζεται στα 3,44 ευρώ.

Σύμφωνα με άλλη απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δράσεις και τα ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 1.4 (Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης) στο πλαίσιο του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το έτος 2020.

Τέλος, ο κ. Βορίδης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 (Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας επίσης για το έτος 2020.

Σε δήλωσή του ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης επισημαίνει ότι με τις συγκεκριμένες αποφάσεις ενισχύεται σημαντικά ο κλάδος της ελληνικής μελισσοκομίας και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των μελισσοκόμων προκειμένου να συνεχίζουν να παράγουν το εξαιρετικής ποιότητας και διεθνούς φήμης ελληνικό μέλι.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1

Καθορισμός συνολικού ύψους χρηματοδότησης και ποσού ενίσχυσης ανά κυψέλη για την δράσης 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”

1. Σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12- 2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ύψος της χρηματοδότησης για την δράση 3.1 για το μελισσοκομικό έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 1.650.000 €.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23- 12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυξάνεται το χρηματικό όριο της δράσης 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” για το μελισσοκομικό έτος 2020 με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών 370.000,00 € συνολικά, ως εξής:

  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 € από τη Δράση 1.3 “Εκπαιδεύσεις – Έντυπα’’.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 40.000,00 από τη Δράση 2.1 “Εχθροί και ασθένειες μελισσών”.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 130.000,00 € από τη Δράση 8.1 “Ταυτοποίηση τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων”.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 από τη Δράση 8.2 “Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ”.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 137/102856/14-04- 2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

3. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 2.020.000,00 €.

4. Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 16,50 € ανά κυψέλη.

Άρθρο 2

Καθορισμός συνολικού ύψους χρηματοδότησης και ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη για την δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”

Σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12- 2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ύψος της χρηματοδότησης για την δράση 3.2 για το μελισσοκομικό έτος 2020 ανέρχεται στο ποσό των 3.001.734,00 €.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23- 12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυξάνεται το χρηματικό όριο της δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το μελισσοκομικό έτος 2020 με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών 215.000,00 € συνολικά, ως εξής:

  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 70.000,00 € από τη Δράση 1.5 “Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος”.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 45.000,00 € από τη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης”.
  • Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 € από τη Δράσης 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα”.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 138/102859/14- 04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 3.216.734,00 €.

Το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 3,44 €.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

  1. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.
  2. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
  3. Η υλοποίηση των δράσεων 3.1 και 3.2 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.