Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Αύγουστος 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2020

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ολοκληρώθηκε η εξόφληση των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης και ξεκίνησε η εξόφληση και των λοιπών τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2020.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.044 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.306,08 €.