Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσληψη κτηνιάτρων για την Οζώδη Δερματίτιδα

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 3 Κτηνιάτρων για Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλία, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ.Ε.

Την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές και πρόσκαιρες υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας στο πλαίσιο του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη.

Το εν λόγω προσωπικό, ένας κτηνίατρος ανά Περιφερειακή Ενότητα, θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα ορισθούν με την Ανακοίνωση πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και κατόπιν έγκρισής της από το ΑΣΕΠ.